Hotline: (0252) 3 699 699 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Kết quả hoạt động tháng 07/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

11/07/2019 93 lượt xem

Kết quả hoạt động tháng 07/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Trong tháng qua, bám sát và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của của Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả hoạt động của trung tâm trong tháng như sau:

Sơ kết thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 và trình đề nghị Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tặng giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Cử 01 kiểm định viên tham gia đoàn kiểm tra về đo lường đối với điện lực Phan Thiết do Chi cục TCĐLCL chủ trì.

Thực hiện Đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL tích hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, TCVN ISO 9001:2015.

Trung tâm đã gửi bổ sung hồ sơ đăng ký chỉ định Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN.

Nhìn chung trong tháng qua, Trung tâm đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả, công tác kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn đúng quy trình, không xảy ra sai sót, kết quả trả cho khách hàng đúng theo quy định. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo bám sát yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.

Trong tháng tới, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

Trung tâm tập trung phục vụ đánh giá chuyển đổi, đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; chuẩn bị các điều kiện phục vụ đánh giá chỉ định Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN.

Tiếp tục hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 cho UBND các phường, xã, thị trấn./.

Nguyễn Thị Hạnh

Bài viết cùng chuyên mục
Top